top of page

Hallitus tehokkaaksi

Toimintatapojen itsearviointi, pelillisesti

Tulokset ovat seuraus toimintatavoista. 

 • Toimintatapojen ja vuorovaikutuksen itsearviointi 

 • Opi samalla hallituskollegoistasi

 • Tehokas, pelillistetty prosessi, ulkopuolinen fasilitoija

 • Raportti hallituksen vahvuuksista ja kehitystarpeista

Hallitustyön kipupisteet keskusteluun

Tutkimuksen perusteella hallituksen tehokkaalle toiminnalle on tärkeää muun muassa kysymysten kysyminen, kriittisyys, rohkeus tunnustaa virheitä sekä parhaiden käytäntöjen tuominen käyttöön eri ympäristöistä.

Hallitus toimii hyvin eri tavalla kuin yrityksen tiimit. Sen toiminnassa on omia sääntöjään ja käytäntöjään, joista on tehty tutkimusta. Simulaatio tuo näitä kysymyksiä keskusteluun ja tarjoaa hallitukselle kahden tunnin tehokkaan istunnon, jossa käsitellään konkreettisten tilanteiden kautta hallituksen toimintatapoja sekä sen jäsenten vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Board Meeting
pic01.jpg
Modern Work Space

Simulaatio vie keskusteluihin toimintatavoista

Simulaation tarina vie hallituksen kiperien ratkaisujen äärelle tutkimaan, miten se toimii ryhmänä ja millaisia sen jäsenten työtavat ovat. Hallitus ratkoo ensimmäisen miehitetyn Mars-lennon ratkaisuja hankeyhtiön hallituksena. Joudutte muun muassa tuomaan parhaita käytäntöjä, sietämään erilaisia näkemyksiä, käyttämään valmentavaa työtapaa sekä ideoimaan luovasti. Harjoitus koostuu kahdestatoista liiketoiminnan tilanteesta. Teidän tulee valita, kuka ryhmästänne olisi osuvin valinta kussakin. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan hallituksen jäsenistä sekä yhteisestä toiminnasta.

Tulokset

 • Arviointi kuvaajina ja numeroina.

 • Tuo esiin yksilölliset vahvuudet ja preferenssit.

 • Tekee näkyväksi käytäntöjä ja roolijakoja

 • Luo yhteistä ymmärrystä tehokkaista toimintatavoista, haastaa vanhoja tapoja.

 • Kehittää keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta hallituksessa.

Kohderyhmä ja kesto

 • Simulaatio on suunniteltu osakeyhtiön hallitukselle, mutta soveltuu myös muihin ammattimaisesti toimiviin organisaatioihin. 

 • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.

Business Conference

Ytimessä toimintatavat

Hallitus ei ole tiimi, eikä tiimityön tai tiimien kehittämisen työkaluja voi soveltaa siihen suoraan. Hallitus on joukko ihmisiä, jotka toimivat yhteisen tavoitteen, yhtiön menestyksen eteen. Työn tehokkuutta lisää, kun yhteistyön ja vuorovaikutuksen tavat ovat kunnossa. SmoothTeamin kehittämä Hallitustiimi-simulaatio auttaa käymään tämän keskustelun.

 

Ohessa tehdään katsaus hallituksen toimintaan liittyvään tutkimukseen: mitkä tekijät vuorovaikutuksessa ja toimintatavoissa ovat hyvän hallituksen tunnusmerkkejä.

 

Kaksi tuntia on tiivis istunto, eikä sen aikana voi käsitellä koko hallitustyön kaikkia kysymyksiä. Usein simulaatiot ratkaisevat osan keskusteluista ja löydetään esimerkiksi uusia parempia toimintatapoja. Osa keskusteluista myös jää auki, ja niitä kannattaa tarkastella myöhemmin. Suosittelemme simulaatiota erityisesti hallituksen strategiapäivien tai vastaavien ohjelman lopuksi ennen illanviettoa. Näin epävirallisempien keskustelujen jatkamiselle on luonteva tilaisuus ja paikka. Simulaatio toimii hyvin myös ilman tätä esimerkiksi kokouksen yhteydessä. Tällöin keskeistä on syntyvien johtopäätösten kirjaaminen ja mahdollisten muutosten vastuuttaminen.

Ota yhteyttä!

bottom of page