top of page
Search

Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulu: Suosittelen simulaatiota kaikille hallituksille

PI-johtamiskoulu valmentaa päättäjiä jäsenpohjaisissa organisaatioissa, esimerkiksi osuuskunnissa ja keskinäisissä yhtiöissä. Koulutamme muun muassa hallitusjäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä. Usein uusilla hallitukseen tulevilla ihmisillä ei ole pitkää kokemusta hallitustehtävistä, ja meidän tehtävämme on valmentaa heidät monipuolisesti uuteen tehtävään.


Tässä ajassa tarvitaan uutta ja parempaa suorituskykyä


Hallituksille tulee jatkuvasti lisää vaatimuksia ja tarvitaan uutta ja parempaa suorituskykyä. Uudet alueet digitalisoituvat ja kilpailu kiristyy, kun ulkomailta tulee kilpailijoita vanhoille markkinoille. Vaatimuksissa on myös vaihtelua: esimerkiksi vakuutusyhtiön hallituksen kysymykset ovat hyvin erilaisia verrattuna tuotanto-osuuskuntaan tai sen isoon tytäryhtiöön.


SmoothTeam on dynaaminen, lisää motivaatiota ja innostusta


Etsin hallitusten kehittämiseen työkalua, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja joka kehittämisen lisäksi innostaa ja motivoi. SmoothTeamin työkalu on dynaaminen ja auttaa osallistujia oppimaan uutta.


Simulaatio mahdollistaa yhteisen oppimisen


Usein hallituksen jäsenillä yhdessä on paljon hallituksen tarvitsemaa osaamista. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan ihmiset pitää saada myös oppimaan toisiltaan. Jos toisia ei tunneta hyvin, pelätään esittää tyhmiä kysymyksiä tai olla eri mieltä. Tämän seurauksena ei tapahdu oppimista, mikä syö suorituskykyä. On pystyttävä vahvistamaan luottamusta, jotta voidaan avoimesti käsitellä esimerkiksi strategiaa tai taloutta. On keskeistä, että näitä työstetään hallituksessa ja niistä opitaan yhdessä.


Simulaatio nosti pohdittavaa ja positiivista ärtymystä


Kokemukseni mukaan simulaatio nostaa keskusteluun hallitusta kiinnostavia asioita ja tukee keskustelua siitä, mitä hallitus tarvitsee, kun se tähtää eteenpäin ja toimimaan entistä paremmin. Joissakin tilanteissa simulaatio on tarjonnut sopivia ärsykkeitä ja sitä kautta on päästy kiinni tarpeelliseen keskusteluun. Simulaatio tuo myös eri ihmisten joskus yllättäviä vahvuuksia esille.


Suosittelen simulaatiota kaikille hallituksille


Simulaatiosta on hyötyä kaiken kokoisille hallituksille. Pienet hallitukset ovat harvoin koolla ja niiden otteessa on usein amatöörimäisyyttä, jolloin vuorovaikutukselle on iso tarve. Vastaavasti isommat hallitukset voivat syventää yhteistyötään entisestään. Kokemukseni mukaan hallituksen jäsenet innostuvat simulaation luomasta keskustelusta!


Jukka Suvitie

toimitusjohtaja

PI-johtamiskoulu

Comments


bottom of page